บีเอส เน็ตเวิร์ค 703/5 หมู่ 5 ถนนวัดใหม่หน้าค่ายซอย13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.0-5371-2985 , 08-1706-9387
7,450
2,150
1,650
2,350
3,000
3,600
3,700
2,800
3,800
บีเอส เน็ตเวิร์ค 703/5 หมู่ 5 ถนนวัดใหม่หน้าค่ายซอย13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.0-5371-2985 , 08-1706-9387
3,800
2,250